ประกาศผลรอบที่ 3 ประจำวันที่ 24 ส.ค. 2564

รางวัลที่ 1

รถจักรยานยนต์ Honda All New Scoopy รุ่น Club12 พร้อมหมวกกันน็อคลายโอรีโอ มูลค่ารางวัลละ 53,600 บาท จำนวน 1 รางวัล

ผู้โชคดี

1. คุณจินดา จุตนันท์(084-586-25xx)

รางวัลที่ 2

สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,263 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 22 เมษายน 2564) จำนวน 8 รางวัล

ผู้โชคดี

1. คุณธารีณี สิงขร(082-447-90xx)
2. คุณวรรณภา เกษประสิทธิ์(097-551-23xx)
3. คุณลำยวง บุญประกอบ(082-441-28xx)
4. คุณธนพร​ ชาญชิต(097-075-16xx)
5. คุณณัฐพล น้ำเจริญ(090-551-28xx)
6. คุณอรัญญา หงษ์เงิน(082-579-30xx)
7. คุณสุรีพร นันต๊ะ(088-823-71xx)
8. คุณนริศรา ผันพลี(065-228-10xx)