ประกาศผลรอบที่ 2 ประจำวันที่ 10 ส.ค. 2564

รางวัลที่ 1

สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,263 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 22 เมษายน 2564) จำนวน 13 รางวัล

ผู้โชคดี

 1. คุณประสิทธิ์ เจียระไนกาญจน์(064-154-84xx)
 2. คุณชุติกาญจน์ พรหมบุตร(097-554-80xx)
 3. คุณปวีณา แช่มช้อย(081-239-89xx)
 4. คุณสุขเกษม สุขมี(064-883-01xx)
 5. คุณวาสนา น้ำสระ(097-838-11xx)
 6. คุณปรีชา ชุ่มเสนา(089-699-87xx)
 7. คุณผกาวรรณ เที่ยวมาพบสุข(096-721-26xx)
 8. คุณวนิดา ศิริสังข์ไชย(081-974-18xx)
 9. คุณพรธิดา รัตนเพลิด(092-552-81xx)
10. คุณชญานิศา คนเที่ยง(085-552-55xx)
11. คุณอรวรรณ ชูศรี(094-129-98xx)
12. คุณ Nachaphon Nunthi(084-029-93xx)
13. คุณกนกนวล ทองด้วง(090-500-21xx)