ประกาศผลรอบที่ 1 ประจำวันที่ 27 ก.ค. 2564

รางวัลที่ 1

รถจักรยานยนต์ Honda All New Scoopy รุ่น Club12 พร้อมหมวกกันน็อคลายโอรีโอ มูลค่ารางวัลละ 53,600 บาท จำนวน 1 รางวัล

ผู้โชคดี

1. คุณอนันต์พร​ อ้น​เสถียร(064-547-63xx)

รางวัลที่ 2

สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,263 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 22 เมษายน 2564) จำนวน 7 รางวัล

ผู้โชคดี

1. คุณกษมา พรธาดาวิทย์(097-167-78xx)
2. คุณธันยพร ไตริน(097-882-33xx)
3. คุณพัชราภรณ์ ไชยเวช(080-554-80xx)
4. คุณบุญทวี ครุธาพันธ์(085-601-98xx)
5. คุณภาวิณี ไทยแปลง(063-939-61xx)
6. คุณธิติสุดา กล้าหาญ(087-530-18xx)
7. คุณธนารัตน์ ทรัพย์ชิต(090-513-00xx)