คุณสามารถร่วมสนุกในรายการ โอรีโอ พูดยังไงให้สนุก ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ได้โดยวิธีง่ายๆ ดังนี้

  1. แนบฉลากผลิตภัณฑ์ โอรีโอ ขนาดใด รสใดก็ได้ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 20 บาท ลงบนกระดาษ (กระดาษอะไรก็ได้) ตัดขนาดเท่าไปรษณียบัตร พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ลงบนกระดาษ
  2. ใส่ซอง หรือกล่องพัสดุ ส่งมาที่ ตู้ ปณ.5 ปณศ.บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 (กรณีไม่นำฉลากใส่ซองจดหมาย หรือกล่องพัสดุ อาจโดนไปรษณีย์ตีกลับได้)
  3. กระดาษที่ตัดเกินขนาดไปรษณียบัตรจนผิดสังเกต จะถูกคัดออกจากการจับรางวัล
  4. ฉลากผลิตภัณฑ์ที่แนบมานั้นจะต้องมี ตราสินค้า (Logo) โอรีโอ อยู่บนฉลากอย่างชัดเจน (กรณี ตัดส่วนอื่นของฉลากสินค้ามา แต่ไม่เห็นเครื่องหมายตราสินค้าโอรีโอ ถือว่าฉลากนั้นเป็นโมฆะ)
  5. กรณีผลิตภัณฑ์เป็นทรงกล่อง หรือรูปทรงอื่น เช่น โอรีโอ เวเฟอร์โรลชนิดแท่ง ก็สามารถส่งเข้าร่วมสนุกได้ โดยใช้เทปใสติดผลิตภัณฑ์ลงบนกระดาษตัดขนาดเท่าไปรษณียบัตร เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ลงบนกระดาษ และนำใส่กล่องพัสดุ ส่งเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่อยู่ข้างต้น

หรือคุณสามารถเลือกร่วมสนุกในรายการ โอรีโอ พูดยังไงให้สนุก ผ่านช่องทาง LINE Application ได้ง่ายๆ โดย

  1. ซื้อผลิตภัณฑ์โอรีโอ (แบบใด ขนาดใด รสใด ก็ได้) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 20 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ จะได้รับใบเสร็จจาการซื้อสินค้า
  2. กดเพิ่มเพื่อน @oreothailand ผ่าน LINE Application จากนั้นสามารถร่วมรายการโดย พิมพ์ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ร้านค้าที่ซื้อสินค้า รหัสใบเสร็จ และกดยืนยันข้อมูลเพื่อร่วมรายการ
  3. กรุณาเก็บหลักฐานใบเสร็จที่ซื้อสินค้าไว้เพื่อยืนยันสิทธิการรับรางวัล