• ร่วมรายการโดยการซื้อสินค้าโอรีโอ ขนาดใดรสชาติใดก็ได้ (ยกเว้น หมวดไอศครีมโอรีโอ) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 20 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยเพิ่มเพื่อน @oreothailand ผ่าน application LINE จากนั้นสามารถร่วมรายการโดย พิมพ์ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ร้านค้าที่ซื้อสินค้า รหัสใบเสร็จ และกดยืนยันข้อมูลเพื่อร่วมรายการ
 • หรือสามารถร่วมรายการโดยการตัดกระดาษขนาดเท่าไปรษณียบัตร (กระดาษอะไรก็ได้) และติดฉลากสินค้าโอรีโอ ขนาดใดรสใดก็ได้ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 20 บาท ลงบนกระดาษ และส่งมายัง ตู้ ปณ.5 ปณศ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อร่วมรายการ
 • ระยะเวลารายการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
 • จับรางวัล 6 ครั้ง วันที่ 22 ก.ค. 2564, 5 ส.ค. 2564, 19 ส.ค. 2564, 2 ก.ย. 2564, 16 ก.ย. 2564 และ 7 ต.ค. 2564 ณ. บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 35 อาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เวลา 14.00 น.
 • ประกาศรางวัล 6 ครั้ง วันที่ 27 ก.ค. 2564, 10 ส.ค. 2564, 24 ส.ค. 2564, 7 ก.ย. 2564, 21 ก.ย. 2564, 12 ต.ค. 2564
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้
 • รายการคลอบคลุมทั่วราชอาณาจักรไทย
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมรายการมีข้อพิพาทหรือทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • พนักงานบริษัทมอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • กรุณาเก็บหลักฐานใบเสร็จที่ซื้อสินค้าไว้เพื่อยืนยันสิทธิการรับรางวัล
 • ติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วันหลังจบรายการ โดยติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 35 อาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 สำหรับผู้โชคดีที่ถูกรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อให้รายละเอียดในการดำเนินการรับของรางวัล
 • ประกาศชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีได้ที่ LINE Account @oreothailand หรือ เว็ปไซต์ www.oreothailand.com หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 02-789-3079 และบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ของวันถัดไปของการประกาศผลรางวัลแต่ละครั้ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า ในกรณีของรางวัลที่กำหนดไว้ขาดตลาด
 • หนังสืออนุญาตเลขที่ 928/2564 – 934/2564
รายละเอียดของรางวัล ดังนี้
 • รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1
  ของรางวัลสำหรับทุกประเภทการส่ง
  รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda All New Scoopy รุ่น Club12 พร้อมหมวกกันน็อคลายโอรีโอ มูลค่ารางวัลละ 53,600 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 53,600 บาท
  รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,263 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 22 เมษายน 2564) จำนวน 7 รางวัล รวมมูลค่า 50,841 บาท

 • รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 2
  ของรางวัลสำหรับทุกประเภทการส่ง
  รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,263 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 22 เมษายน 2564) จำนวน 13 รางวัล รวมมูลค่า 94,419 บาท

 • รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 3
  ของรางวัลสำหรับทุกประเภทการส่ง
  รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda All New Scoopy รุ่น Club12 พร้อมหมวกกันน็อคลายโอรีโอ มูลค่ารางวัลละ 53,600 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 53,600 บาท
  รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,263 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 22 เมษายน 2564) จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า 58,104 บาท

 • รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 4
  ของรางวัลสำหรับทุกประเภทการส่ง
  รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,263 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 22 เมษายน 2564) จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า 58,104 บาท

 • รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 5
  ของรางวัลสำหรับทุกประเภทการส่ง
  รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,263 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 22 เมษายน 2564) จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า 58,104 บาท

 • รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 6
  ของรางวัลสำหรับทุกประเภทการส่ง
  รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda All New Scoopy รุ่น Club12 พร้อมหมวกกันน็อคลายโอรีโอ มูลค่ารางวัลละ 53,600 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 53,600 บาท
  รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,263 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 22 เมษายน 2564) จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 21,789 บาท

  ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยรหัสใบเสร็จจาก เดอะมอลล์
  รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,263 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 22 เมษายน 2564) จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 36,315 บาท