ขอขอบคุณ ที่ให้ความสนใจในรายการ ขณะนี้หมดเขตร่วมสนุกแล้ว ขอบคุณค่ะ